ทีอยู่เบอร์ติดต่อส.เจริญโลหะการช่าง
แบนเนอทีมเต้น ส.เจริญโลหะการช่างทีมเต็นมืออาชีพ

เต็นท์ผ้าใบโค้ง รับแรงลมประทะได้ ไม่กักเก็บน้ำฝน ทนทาน

ด้วยหลักการออกแบบ ให้ลู่ลม เต็นท์ผ้าใบโค้ง ดีทั้งภายในและภายนอก

เต็นท์ผ้าใบโค้ง ติดตั้งบนเขา ของ กฟผทีมงานออกแบบมืออาชีพ ออกแบบ เต็นท์ผ้าใบโค้ง ให้ดีทั้งภายในและภายนอก ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก โค้งตามหลักการวิศวกรรม แอโรไนามิก จากภายนอก ความโค้งมนจะลู่ลม ไม่ต้องรับแรงประทะจากลมฝน หรือ ลมพายุ เมื่อมีฝนตก ทรงโค้งจะระบายน้ำฝนจากหลังคา ได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีน้ำฝนกักเก็บ ไม่มีโหลดน้ำหนักเพิ่ม

เต็นท์ผ้าใบโค้ง จากลักษณะภายใน ทำให้ การหมุนเวียนของอากาศภายใน หมุนเวียนได้อย่างดี อากาศที่ร้อนจะลอยตัว ขึ้น อยู้บนส่วนโค้ง ทำให้อากาศเย็น หมุนเวียนเข้ามาแทนที่ ทำให้ เกิดการไหลเวียนของ อากาศ ไม่ร้อน ไม่อับชื้น

นอกจากนี้ การติดตั้งสามารถเพิ่มเติมความสะดวกสบายได้ เพิ่มเติม เช่น ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศ ควบคุมความชื้น ติดตั้ง ลูกลอยดูดอากาศร้อน ที่บนหลังคา ได้

ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้การทำงานในเต็นท์รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย