เต็นท์ผ้าใบ ดีอย่างใด

ประเทศไทย ยังมีหลายภูมิภาค ที่ยังเป็น ป่า เขา ดอยสูง เต็นท์ใหญ่ มีส่วนช่วยใน การพัฒนาได้มาก

เพราะ สภาพภูมิศาสตร์ ยากลำบาก ต่อการ เข้าถึง เต็นท์ผ้าใบ ที่มีนำ้หนัก เบา ขนย้ายง่าย ได้ทั้งที่สูง และที่ราบ

โครงสร้างเสา โครงหลังคา เป็น เหล็ก ที่ถอดประกอบ ได้ เลือก ขนาดได้ ตามต้องการ

การออกแบบ เต็นท์ ที่โค้ง ทำให้ ไม่ต้านลม อากาศด้านบน ระบายออกได้อย่าง ง่ายดาย ตามหลัก พลศาสตร์

ด้วยเหตุผล ดังที่กล่าวมา ทำให้ การติดตั้งเต็นท์ผ้าใบ เป็นไป อย่างรวดเร็ว ภายใน 3 วันเท่านั้น เมื่อ ฐานราก มีการ เทพื้น เรียบร้อย แล้ว

ทำให้ การพัฒนา ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ดำเนินการ ได้ แม้ในที่ราบสูง หรือ บนดอย

การติดตั้งเต็นท์บนดอย ของ มีการใช้สำหรับ เก็บอุปกรณ์ หม้อแปลงขนาดใหญ่ หรือ อุปกรณ์การพัฒนา ขยายปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ให้ ประชาขน ได้ เข้าถึง การใช้ไฟฟ้า ได้อย่างอย่างถึงถึง และ รวดเร็ว เมื่อ สร้างเสร้จ ก็เคลื่อนย้าย เก็บเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เช่นกัน

เต็นท์ใหญ่ เต็นท์ใหญ่ ติดตั้งบนเขา ของ กฟผ